Hüdroklapi praegusel arengul on järgmised aspektid

Praegusel hüdraulikaventiilil on järgmised aspektid:

1. Energiasääst

Töötage välja tõhusad hüdraulilised ventiilid, nagu väikese võimsusega elektromagnetilised juhtimisklapid,

2. Kontrolli

Arvutite üldine kasutamine ja erinevate andurite väljatöötamine ning juhtimisteooria väljatöötamine on võimaldanud hüdraulikaventiilide jõudluse parandamist ja kontrolli parandamist. Parandada elektrohüdraulilise servoventilaatori jõudlust, näiteks liikluskorraldus, sagedus), laiendada rakendusvahemikku, kõrgefektiivse elektrohüdraulilise proportsionaalse klapi väljatöötamine, et ületada surnud tsoon ja parandada reageerimisvõimet, staatilist omadust ja korratavust) ja digitaalne juhtventiil ja nii edasi, et vastata mikroarvuti juhtimissüsteemi ja digitaalse juhtimissüsteemi vajadustele.

3. Usaldusväärsus

Hüdraulilise ventiili tulemuseks kõrgsurve ja suure kiiruse arendamisel on vaja parandada töökindlust ja elu. Töötatakse välja hüdraulilise ventiili omaduste alusuuring. Fikseeritud ja varieeruv ava, näiteks avausomaduste uurimine, roll slaidklapi siirdevedeliku dünaamilises eksperimentaalses uuringus, kiire elektrohüdrauliline servoventiil läbiva vedeliku võimsuse, funktsiooni, voolukontuuriventiili arvutamisel vedeliku dünaamilise katseuuringu, hüdraulilise ventiili õhupalli jms kohta

4. Intelligentsus

Kaugjuhtimispuldi või kaugjuhtimispuldi teostamiseks on hüdrauliline ventiil üha enam elektrilist juhtimist, milleks on hüdraulilise ventiili automaatjuhtimine elektrisignaaliga. Praegu on olemas teatud tüüpi intelligentne kombinatsioonklapp, mida nimetatakse ka programmeeritavateks elektrilisteks hüdraulikajuhtimisklappideks, elektrooniliseks tehnoloogiaks, arvutijuhtimistehnikaks ja üldiseks, et moodustada programmeeritav hüdrauliline klapi elektrohüdrauliline juhtimisklapp, on mõned üldised elektrohüdraulilised ventiilid juhtida läbi juhtimisloogika ja erinevate klapimisloogika vahelise koordineerimise, et täita tavalise elektrohüdraulilise juhtklapi funktsiooni.

5. Roheline

Pidades silmas inimeste keskkonnakaitse teadvuse pidevat paranemist ning esitades säästva arengu kontseptsiooni, on keskkond, hüdraulilise rõhu tehnoloogia, materjalid, tehnoloogia ja tooted vastavuses ökoloogilise ja keskkonnakaitse nõuetega, mis vastavad taastuvate ja säästva arengu ja hüdrauliline ventiil on kohustatud täitma "roheline disain, roheline tehnoloogia, rohelised tooted" kontseptsiooni, toote struktuur, toote materjalid, toote tehnoloogia ja tööprotsessi peavad vastama ökoloogilise ja keskkonnakaitse nõuetele.

Teiste erialade edenemise ja arendamisega võetakse kasutusele vedeliku ülekande- ja juhtimistehnoloogia uutesse valdkondadesse. Tulevased vedeliku ülekande- ja juhtimistehnoloogiad saavutavad läbimurdeid järgmistes valdkondades:

Uue loodusteaduste ja biotehnoloogia läbimurdega, samuti nanomaterjali, nanotehnoloogia, vedeliku ülekande ja juhtimistehnoloogia ning põhjalikku mõju tekitava meetodi ja revolutsioonilise muutuse kujundamise kontseptsiooniga teeb tõenäoliselt vedeliku ülekande ja täppis- ja pinnakvaliteeti kontrollivad komponendid jõuavad nanomeetri tasemeni, nii et komponentide efektiivsus, kontrolli täpsus ja see võib oluliselt parandada elu. Samal ajal töötatakse välja mikrohüdrauliline ventiil, mille abil saab mikrohüdrovõrgul mängida keskset rolli bionaalsete masinate, kunstlike organite ja muude tehnoloogiate valdkonnas ning muutuda uue tehnoloogia eelkirjeldatuks.